Algi

Biomasa glonów coraz częściej uważana jest za potencjalny surowiec mogący służyć do produkcji biopaliw ale również stanowić źródło pożywienia dla ludzi i zwierząt hodowlanych. Algi to jedne z najbardziej rozpowszechnionych organizmów na Ziemi, zdolnych do wzrostu w różnych warunkach.

Mikroalgi jako organizmy fotosyntetyzujące zmieniają energię słoneczną na chemiczną. Produkują wartościowe związki chemiczne: białka, węglowodany, kwasy tłuszczowe, lipidy. Do prawidłowego rozwoju algi potrzebują dwutlenku węgla, składników odżywczych, (azotu i fosforu), światła i wody, a także zapewnienia odpowiednich warunków hodowli, takich jak: temperatura, odpowiednie pH, mieszanie i naświetlanie. Dzięki względnie dużej „plastyczności” ich metabolizmu istnieje możliwość sterowania składem biomasy alg poprzez odpowiednie dostosowanie warunków hodowli do zaplanowanych rezultatów końcowych. Otwiera to nowe perspektywy wytwarzania różnych produktów w zależności od zapotrzebowania rynku. Wskaźnik produkcji biomasy algowej jest dużo wyższy niż roślin energetycznych takich jak soja czy rzepak. Wymaga to jednak prowadzenia hodowli w ściśle określonych warunkach.

Hodowlę alg można prowadzić zarówno w systemach otwartych jak i zamkniętych, zwanych fotobioreaktorami. W naszych warunkach klimatycznych hodowla alg w otwartych zbiornikach wodnych jest nieefektywna, m.in. ze względu na charakter dobowych i rocznych zmian temperatury oraz nasłonecznienia. Jedynym sposobem zapewnienia korzystnych warunków jest w takiej sytuacji zastosowanie sztucznych zamkniętych basenów. Zaletą takiego rozwiązania, poza stabilizacją kluczowych parametrów, jest także możliwość wykorzystania nieużytków rolnych dzięki czemu hodowle nie kolidują z uprawami roślin jadalnych.

Dodatkową korzyścią, wynikającą ze stosowania zamkniętych basenów, jest przynajmniej częściowe wyeliminowanie możliwości zakażeń bakteriami, m.in. sinicami, do których często dochodzi w warunkach naturalnych, co wpływa na znaczne obniżenie wydajność produkcji biomasy.

Laboratorium

W laboratorium prowadzimy badania nad efektywnością wzrostu biomasy z wykorzystaniem różnego rodzaju alg (m.in. Chlorella vulgaris, alga BMX – odkryta przez niemieckich naukowców). Część z tych prac związana jest z wykorzystaniem pulpy pofermentacyjnej z biogazowni jako źródło pożywki do hodowli glonów. Eksperymenty prowadzone są z wykorzystaniem fotobioreaktorów firmy Algenium, które zostały dla naszych potrzeb specjalnie zaprojektowane.

N